საქართველოს და სომხეთის მოქალაქეები საზღვრის კვეთას პირადობის მოწმობებით შეძლებენ.

saqartvelos da somxetis premierebi

სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი­სა და სომ­ხე­თის რეს­პუბ­ლი­კის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის ნი­კოლ ფა­ში­ნი­ა­ნის თავ­მჯდო­მა­რე­ო­ბით ერე­ვან­ში ორი ქვეყ­ნის მთავ­რო­ბა­თა­შო­რი­სი ეკო­ნო­მი­კუ­რი კო­მი­სი­ის სხდო­მა გა­ი­მარ­თა.

კო­მი­სი­ის სხდო­მა ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა და ნი­კოლ ფა­ში­ნი­ან­მა გახ­სნეს. მთავ­რო­ბა­თა­შო­რი­სი ეკო­ნო­მი­კუ­რი კო­მი­სი­ის სხდო­მის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ სა­ქარ­თვე­ლო­სა და სომ­ხე­თის რეს­პუბ­ლი­კის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრებ­მა ხელი მო­ა­წე­რეს დო­კუ­მენტს, რომ­ლის თა­ნახ­მა­დაც სა­ქარ­თვე­ლო­სა და სომ­ხე­თის რეს­პუბ­ლი­კას შო­რის მოქ­მე­დი უვი­ზო მი­მოს­ვლა კი­დევ უფრო გა­მარ­ტივ­და და ამი­ე­რი­დან მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი სა­ზღვარს ბი­ო­მეტ­რი­უ­ლი პი­რა­დო­ბის მოწ­მო­ბე­ბით გა­დაკ­ვე­თენ.

ხელი მო­ე­წე­რა აგ­რეთ­ვე ორ ქვე­ყა­ნას შო­რის ვაჭ­რო­ბა­სა და ეკო­ნო­მი­კურ თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა­ზე მთავ­რო­ბა­თა­შო­რი­სი კო­მი­სი­ის მე-12 სხდო­მის ოქმს. კო­მი­სი­ის სხდო­მა­ში სა­ქარ­თვე­ლო­სა და სომ­ხე­თის რეს­პუბ­ლი­კის მთავ­რო­ბის წევ­რე­ბი და შე­სა­ბა­მი­სი უწყე­ბე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი მო­ნა­წი­ლე­ობ­დნენ.

Flights from თბილისი to ერევანი for the Next Few Days

გამგზავრებაგაჩერებაბილეთების პოვნა
13 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 364 -დან
13 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 369 -დან
19 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 379 -დან
21 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 379 -დან
16 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 384 -დან
23 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 385 -დან
16 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 385 -დან
16 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 385 -დან
19 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 393 -დან
20 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 394 -დან
17 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 394 -დან
19 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 402 -დან
14 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 423 -დან
26 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 426 -დან
17 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 426 -დან
13 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 426 -დან
13 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 426 -დან
27 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 432 -დან
20 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 433 -დან
16 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 437 -დან
17 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 437 -დან
24 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 444 -დან
20 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 445 -დან
24 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 446 -დან
26 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 462 -დან
23 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 477 -დან
28 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 479 -დან
20 აპრილი 20241 Გაჩერებაავიაბილეთები 498 -დან
27 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 529 -დან
16 აპრილი 2024პირდაპირიავიაბილეთები 552 -დან
ფრენის კომპენსაცია Flyhelp.ge