სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი­სა და სომ­ხე­თის რეს­პუბ­ლი­კის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის ნი­კოლ ფა­ში­ნი­ა­ნის თავ­მჯდო­მა­რე­ო­ბით ერე­ვან­ში ორი ქვეყ­ნის მთავ­რო­ბა­თა­შო­რი­სი ეკო­ნო­მი­კუ­რი კო­მი­სი­ის სხდო­მა გა­ი­მარ­თა.

კო­მი­სი­ის სხდო­მა ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა და ნი­კოლ ფა­ში­ნი­ან­მა გახ­სნეს. მთავ­რო­ბა­თა­შო­რი­სი ეკო­ნო­მი­კუ­რი კო­მი­სი­ის სხდო­მის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ სა­ქარ­თვე­ლო­სა და სომ­ხე­თის რეს­პუბ­ლი­კის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრებ­მა ხელი მო­ა­წე­რეს დო­კუ­მენტს, რომ­ლის თა­ნახ­მა­დაც სა­ქარ­თვე­ლო­სა და სომ­ხე­თის რეს­პუბ­ლი­კას შო­რის მოქ­მე­დი უვი­ზო მი­მოს­ვლა კი­დევ უფრო გა­მარ­ტივ­და და ამი­ე­რი­დან მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი სა­ზღვარს ბი­ო­მეტ­რი­უ­ლი პი­რა­დო­ბის მოწ­მო­ბე­ბით გა­დაკ­ვე­თენ.

ხელი მო­ე­წე­რა აგ­რეთ­ვე ორ ქვე­ყა­ნას შო­რის ვაჭ­რო­ბა­სა და ეკო­ნო­მი­კურ თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა­ზე მთავ­რო­ბა­თა­შო­რი­სი კო­მი­სი­ის მე-12 სხდო­მის ოქმს. კო­მი­სი­ის სხდო­მა­ში სა­ქარ­თვე­ლო­სა და სომ­ხე­თის რეს­პუბ­ლი­კის მთავ­რო­ბის წევ­რე­ბი და შე­სა­ბა­მი­სი უწყე­ბე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი მო­ნა­წი­ლე­ობ­დნენ.

Flights from თბილისი to ერევანი for the Next Few Days

გამგზავრებაგაჩერებაბილეთების პოვნა
8 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 359 -დან
9 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 407 -დან
13 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 407 -დან
13 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 407 -დან
9 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 421 -დან
16 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 423 -დან
8 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 440 -დან
7 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 441 -დან
24 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 442 -დან
8 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 443 -დან
8 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 445 -დან
9 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 445 -დან
9 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 445 -დან
8 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 446 -დან
24 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 447 -დან
7 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 447 -დან
28 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 448 -დან
25 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 459 -დან
21 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 466 -დან
7 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 468 -დან
16 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 468 -დან
15 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 474 -დან
14 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 479 -დან
8 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 479 -დან
24 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 479 -დან
20 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 480 -დან
22 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 481 -დან
8 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 482 -დან
7 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 482 -დან
24 ივნისი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 483 -დან