სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი­სა და სომ­ხე­თის რეს­პუბ­ლი­კის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის ნი­კოლ ფა­ში­ნი­ა­ნის თავ­მჯდო­მა­რე­ო­ბით ერე­ვან­ში ორი ქვეყ­ნის მთავ­რო­ბა­თა­შო­რი­სი ეკო­ნო­მი­კუ­რი კო­მი­სი­ის სხდო­მა გა­ი­მარ­თა.

კო­მი­სი­ის სხდო­მა ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა და ნი­კოლ ფა­ში­ნი­ან­მა გახ­სნეს. მთავ­რო­ბა­თა­შო­რი­სი ეკო­ნო­მი­კუ­რი კო­მი­სი­ის სხდო­მის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ სა­ქარ­თვე­ლო­სა და სომ­ხე­თის რეს­პუბ­ლი­კის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრებ­მა ხელი მო­ა­წე­რეს დო­კუ­მენტს, რომ­ლის თა­ნახ­მა­დაც სა­ქარ­თვე­ლო­სა და სომ­ხე­თის რეს­პუბ­ლი­კას შო­რის მოქ­მე­დი უვი­ზო მი­მოს­ვლა კი­დევ უფრო გა­მარ­ტივ­და და ამი­ე­რი­დან მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი სა­ზღვარს ბი­ო­მეტ­რი­უ­ლი პი­რა­დო­ბის მოწ­მო­ბე­ბით გა­დაკ­ვე­თენ.

ხელი მო­ე­წე­რა აგ­რეთ­ვე ორ ქვე­ყა­ნას შო­რის ვაჭ­რო­ბა­სა და ეკო­ნო­მი­კურ თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა­ზე მთავ­რო­ბა­თა­შო­რი­სი კო­მი­სი­ის მე-12 სხდო­მის ოქმს. კო­მი­სი­ის სხდო­მა­ში სა­ქარ­თვე­ლო­სა და სომ­ხე­თის რეს­პუბ­ლი­კის მთავ­რო­ბის წევ­რე­ბი და შე­სა­ბა­მი­სი უწყე­ბე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი მო­ნა­წი­ლე­ობ­დნენ.

Flights from თბილისი to ერევანი for the Next Few Days

გამგზავრებაგაჩერებაბილეთების პოვნა
15 დეკემბერი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 412 -დან
17 დეკემბერი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 414 -დან
12 დეკემბერი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 418 -დან
15 დეკემბერი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 427 -დან
22 დეკემბერი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 428 -დან
17 დეკემბერი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 428 -დან
15 დეკემბერი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 431 -დან
12 დეკემბერი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 439 -დან
19 დეკემბერი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 442 -დან
19 დეკემბერი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 447 -დან
26 დეკემბერი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 450 -დან
29 დეკემბერი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 454 -დან
17 დეკემბერი 20231 Გაჩერებაავიაბილეთები 483 -დან
12 დეკემბერი 20231 Გაჩერებაავიაბილეთები 483 -დან
19 დეკემბერი 20231 Გაჩერებაავიაბილეთები 491 -დან
24 დეკემბერი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 501 -დან
26 დეკემბერი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 501 -დან
15 დეკემბერი 20231 Გაჩერებაავიაბილეთები 508 -დან
21 დეკემბერი 20231 Გაჩერებაავიაბილეთები 516 -დან
20 დეკემბერი 20231 Გაჩერებაავიაბილეთები 519 -დან
19 დეკემბერი 20231 Გაჩერებაავიაბილეთები 525 -დან
19 დეკემბერი 20231 Გაჩერებაავიაბილეთები 527 -დან
14 დეკემბერი 20231 Გაჩერებაავიაბილეთები 550 -დან
26 დეკემბერი 20231 Გაჩერებაავიაბილეთები 557 -დან
21 დეკემბერი 20231 Გაჩერებაავიაბილეთები 569 -დან
25 დეკემბერი 20231 Გაჩერებაავიაბილეთები 594 -დან
26 დეკემბერი 20231 Გაჩერებაავიაბილეთები 596 -დან
12 დეკემბერი 20231 Გაჩერებაავიაბილეთები 639 -დან
24 დეკემბერი 20231 Გაჩერებაავიაბილეთები 643 -დან
24 დეკემბერი 20231 Გაჩერებაავიაბილეთები 644 -დან
ფრენის კომპენსაცია avia.ge